Marbet Lipsko » ZAWSZE BEZPIECZNIE

Bardzo duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo transportowanego ładunku. Jego gwarantem są:

Każdą podróż poprzedza również szczegółowy plan trasy z uwzględnieniem praw ustawowych
i zwyczajowych danego Państwa aby zminimalizować ryzyko wszelkich nieporozumień kulturowych. 

ZAWSZE BEZPIECZNIE