Marbet Lipsko » ukosowanie krawędzi

uk.1 uk.2
uk.3
uk.4_good
uk.5_good
uk.6

UKOSOWANIE KRAWĘDZI

Ukosowanie krawędzi to podstawowa forma przygotowania elementów przeznaczonych do spawania spoin V, K, Y. Jest ono niezbędne dla zapewnienia koniecznego przetopu oraz przyczynia się do uzyskania prawidłowej spoiny.

Stosowana przez nas technologia ukosowania blach za pomocą bezkońcowych pasów ściernych, zapewnia wysoką jakość powtarzalnych faz spawalnicznych oraz czystą, płaską powierzchnię fazowania, pozbawioną trudno usuwalnej zendry czy gratu.

WYMIARY

  • Szerokość robocza: 1500 mm
  • Wydajność szlifowania: 50 – 80 cm3 /min w zależności od jakości stali
  • Minimalny wymiar obrabianego detalu: 100 x 100 mm
  • Grubości obrabianych detali: 3 – 80 mm
  • Kąty obrabianych faz: od 0° do + 60°

​MASZYNY

  • Ukosowarka Kuhlmeyer Fix typ FF

ukosowanie krawędzi