Marbet Lipsko » grudzień 2015

WDRAŻAMY 5S

5S: Selekcja. Systematyzacja. Sprzątanie. Standaryzacja. Samodyscyplina. To 5 następujących po sobie kroków postępowania.

System 5S powstał na bazie filozofii japońskiej i jest jednym z podstawowych narzędzi Lean Manufacturing i Lean Management. To zbiór 5 prostych zasad i narzędzie usprawniające organizację procesów i rozwiązań stosowanych w miejscu pracy. Rezultatem zastosowania zasad 5S jest poprawa efektywności miejsca pracy, uproszczenie środowiska pracownika, zmniejszanie marnotrawstwa, zapobieganie powstawaniu błędów oraz poprawa bezpieczeństwa środowiska pracy.

grudzień 2015