Marbet Lipsko » ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Uważamy, że powinnością biznesu jest odpowiadanie na wyzwania społeczne i ekologiczne, dlatego realizujemy działania z zakresu CSR inspirowane przez normę ISO 26000. Tworzymy firmę odpowiedzialną społecznie i nastawioną na budowanie partnerskich i etycznych relacji z naszymi klientami, pracownikami, dostawcami i lokalną społecznością.

Naszym pracownikom zapewniamy bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia, wspieramy charytatywne, lokalne i ogólnopolskie inicjatywy. Od wielu lat angażujemy się w popularyzację i promocję aktywności sportowej. Prowadzimy działania na rzecz szkolnictwa zawodowego m.in. we współpracy z ZSP w Siennie, prowadzimy program praktyk zawodowych oparty na nowoczesnym systemie nauczania przy wykorzystaniu najnowszego parku maszynowego.

Naszą działalność rozwijamy przy jednoczesnym poszanowaniu dla środowiska naturalnego. Wszystkie wózki widłowe w naszej firmie to wózki elektryczne, a poprzez elektroniczną wymianę dokumentów udało nam się ograniczyć zużycie papieru do minimum. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA