Marbet Lipsko » STANDARDY

 

TECHNOLOGIA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIE LOGISTYKA
BIURO control erp jit

Posiadamy własne biuro konstrukcyjne, które umożliwia nam kompleksową realizację zleceń począwszy od opracowania koncepcji wyrobu, aż po produkcję wieloseryjną. Produkcja w naszej firmie realizowana jest na podstawie dokumentacji sporządzonej przez nasze biuro konstrukcyjno-technologiczne oraz dokumentacji powierzonej przez klienta.

Zadaniem biura konstrukcyjnego jest maksymalne ulepszenie rozwiązań technicznych oraz wzbogacenie ich o nowe wartości intelektualne.

Jest to możliwe dzięki konsultacjom, analizom oraz doradztwu technicznemu już na etapie opracowywania dokumentacji klienta, a następnie, po uzyskaniu jego akceptacji, poprzez testowanie i wdrażanie nowych rozwiązań do produkcji.

Dorobkiem naszej firmy jest szereg unikatowych rozwiązań projektowych z zakresu oprzyrządowania maszyn. Wszystkie przyrządy do spawania, ustawiaki, szablony, a także większość stempli i matryc oraz specjalnego oprzyrządowania do gięcia wykonujemy we własnym zakresie.

Obecnie pracę wysoko wykwalifikowanych konstruktorów wspierają nowoczesne systemy wspomagania projektowania Solid Edge i BySoft7.

Kładziemy duży nacisk na jakość wytwarzanych wyrobów. Wdrożyliśmy i utrzymujemy System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN-ISO 9001:2015. Wdrażamy do swojej produkcji obowiązujące u naszych klientów, najwyższe standardy dotyczące jakości, kontroli oraz obiegu dokumentów. Uczestniczymy w licznych szkoleniach i audytach, jesteśmy liderem, a niejednokrotnie pionierem w implementowaniu nowych procedur kontroli jakości. Cały proces zatwierdzenia jakości wyrobu, przebiega zgodnie ze ściśle określonymi przez naszego odbiorcę, normami i procedurami.

Po zidentyfikowaniu potrzeb klienta, a przed rozpoczęciem produkcji prowadzone jest zaawansowane planowanie jakości wyrobu. Przed przystąpieniem do produkcji wykonywana jest dokumentacja PPAP, według poziomów określonych przez odbiorcę. Zawiera ona plany kontroli, schematyczny przepływ procesu, analizę procesu FMEA oraz raporty z pomiarów i badań. 

W przypadku wystąpienia niezgodności ujawnionych w procesie produkcyjnym podejmowane są działania korygujące krótkoterminowe PCI i długoterminowe PCA. Działania te prowadzone są zgodnie z metodologią 5 WHY przy jednoczesnym wykorzystywaniu eliminacji wad u źródeł
z zastosowaniem metody Poka Yoke. Zgodność procesów i wyrobów nadzorowana jest przez naszych odbiorców podczas licznych audytów.

 

 

 

Do zarządzania procesem produkcyjnym wykorzystujemy rozbudowany funkcjonalnie system klasy ERP, pozwalający na planowanie produkcji z odpowiednim wyprzedzeniem oraz wydłużanie serii produkcyjnych. Informacja na temat przyjętego zamówienia jest możliwa na każdym etapie procesu produkcyjnego, począwszy od jego wprowadzenia do sytemu, poprzez etapy planowania procesu i skończywszy na stanie magazynowym finalnego produktu, gotowego do wysyłki. Dzięki informacjom zdefiniowanym w systemie, jesteśmy w stanie na bieżąco analizować nasze moce przerobowe, zarówno na najbliższy okres, jak również w dłuższym odstępie czasu. Umożliwia nam to zwiększenie przyjęć wolumenu nowych zamówień, planowanie urlopów oraz remontów i przeglądów maszyn.

Praca w takim systemie i systemowe zarządzanie produkcją znacznie ułatwia pracę kadrze kierowniczej i nadzorowi produkcji, a także w znaczący sposób podnosi naszą wydajność i zwiększa możliwości przerobowe.

Do zarządzania logistyką wykorzystujemy rozbudowany funkcjonalnie system klasy ERP, charakteryzujący się elastyczną budową modułową i pozwalający na współpracę z naszymi głównymi odbiorcami w oparciu o strategię JIT [Just-In-Time].

Aby spełniać wymagania naszych klientów system został wzbogacony o kilka zewnętrznych, w pełni zintegrowanych ze sobą aplikacji. Umożliwia to współpracę z naszymi głównymi odbiorcami opierającą się na Elektronicznej Wymianie Danych [EDI] działającej na międzynarodowych standardach z ograniczeniem ingerencji człowieka do minimum.

Łącząc możliwości informatyczne i telekomunikacyjne, staramy się eliminować tradycyjne dokumenty papierowe i zbędną pracę ludzką w ich generowanie, zwiększając tym samym naszą efektywność.

Zastosowane rozwiązania pozwalają nam na utrzymanie zapasów magazynowych na minimalnym poziomie, redukcję kosztów związanych z magazynowaniem i procesem produkcyjnym przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań naszych klientów.

 

STANDARDY